1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania informacji o użytkownikach, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies przez stronę internetową https://dompelenzwierzat.pl (dalej: „Serwis”).

2. Administrator danych

Administratorem danych Serwisu jest Dompelenzwierzat.pl, który jest właścicielem Serwisu. Administrator może być kontaktowany poprzez adres e-mail: [email protected].

3. Zasady ochrony danych osobowych

Administrator zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników. Dbamy o bezpieczeństwo przekazanych nam danych. Do ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych, ich zmianie, usunięciu oraz nieuprawnionemu przetwarzaniu.

4. Dane osobowe

Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:

  • Realizacji usług elektronicznych.
  • Komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z serwisem oraz ochrony danych.
  • Marketingu własnych usług Administratora.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których prawo zezwala Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub do wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych.
  • Prawo do sprostowania danych.
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Realizacja powyższych praw jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem danych.

6. Ciasteczka (Cookies)

Serwis używa „cookies”, które służą do identyfikacji przeglądarek użytkowników podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Każdy użytkownik Serwisu jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się z obowiązującą Polityką Prywatności.

8. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Polityką Prywatności można kierować na adres e-mail: [email protected].